Ajankohtaisten arkisto 2009

Suomenhevoset nyt blodbanken.nu-sivuilla

Jo vuosia lämminverikasvattajien apuvälineenä ja ilona toiminut blodbanken-internetsivusto on laajentanut tietokantansa Suomen Hippoksen myötävaikutuksella myös suomenhevosiin.

www.blodbanken.nu -sivulla voi tarkastella lämminveristen, ruotsalaisten ja norjalaisten kylmäveristen sekä nyt myös suomenhevosten hevosten sukutauluja sekä testata eri oriiden ja tammojen sukujen yhteensopivuutta. Blodbanken on kätevä myös sukusiitosasteen selvittämisessä.

Blodbanken-sivusto toimii ruotsin ja englannin kielellä


Ruotsin ravikilpailusäännöt suomeksi


Suomenhevoset.fi sivusto on julkaistu

Suomenhevoset.fi on uusi suomenhevosten myyntisivusto. Sivuston tarkoituksena on tavoittaa kaikki suomenhevosten harrastajat/ammattilaiset, ostajat/myyjät, niin ratsu- kuin ravuripiireissä.

Lähde mukaan toimintaan osoitteessa www.suomenhevoset.fi


Nyt mukaan palveluhakemistoon

Suomenhevonen.info-palveluhakemistoa päivitetään, kasvattaja ja yrittäjä ilmoittaudu mukaan!

Suomenhevonen.info -palveluhakemistoon on koottu suomenhevoskasvattajia, ravi- ratsastuskouluja sekä muita suomenhevosyrityksiä. Hakemisto on parhaillaan päivityksen alla ja haussa on etenkin suomenhevosten kasvattajia ja ravivalmentajia.

Palveluhakemistossa ovat seuraavat ryhmät: kasvattajat, ratsastustallit – ja koulut, ravivalmennustallit, täysihoitotallit, hevosmatkailuyritykset ja muut yritykset.

Kasvattaja tai muu suomenhevosyrittäjä, ilmoittaudu nyt mukaan toimittamalla: tallin/yrityksen nimi, tallinpitäjän/yrittäjän nimi ja yhteystiedot sekä osasto johon ilmoittaudut, sähköpostitse: suvi.louhelainen@hippos.fi tai puhelimitse: Suvi Louhelainen, puh. 040 354 0338.

Palveluhakemisto: http://www.suomenhevonen.info/sh100v/fi/palvelurekisteri/index.php

Sivustoa ylläpitää Suomen Hippos ry:n Suomenhevosen verkostohanke. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta.


Suomenhevosten perimää selvitetään tutkimuksessa

Suomenhevonen on geneettisesti hyvin yhtenäinen rotu, jonka sukutiedot tunnetaan kantakirjoista yli 100 vuoden takaa. Ne muodostavatkin ainutlaatuisen populaation perinnöllisyyden tutkimiseen. Suomenhevosten geeniperimän monimuotoisuutta selvitetään laajassa tutkimuksessa, jossa tarkastellaan myös hevosten perinnöllistä alttiutta kahteen ominaisuuteen: kesäihottumaan sekä puunpurentaan. Tutkimukseen kaivataan lisää näytteitä.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitoksella toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on saada arvokasta tietoa suomenhevosesta ja rodulla ilmenevien sairauksien taustasta. Vastaavaa kartoitusta ei ole tehty suomenhevosille aikaisemmin. Tuloksia verrataan muille hevosroduille tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Osa tutkimuksesta tehdään kansainvälisenä yhteistyönä.

Kesäihottuma ja puunpurenta erityistarkastelussa
Suomenhevosten yhtenäinen populaatio tarjoaa ainutlaatuisen lähtökohdan monesta eri tekijästä aiheutuvan sairauksien perinnöllisen alttiuden selvittämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kahta ominaisuutta: kesäihottumaa ja puunpurentaa. Molempiin ominaisuuksiin vaikuttavat oletettavasti altistavien geenien lisäksi ympäristöolosuhteet, joista tutkimuksessa saadaan myös tietoa.

Kesäihottumalla tarkoitetaan vuodesta toiseen, erityisesti kesäaikaan ilmenevää vakavaa kutinaa, joka saa hevosen hankaamaan erityisesti harjaansa ja häntäänsä tai itseään kauttaaltaan. Voimakkaan hankauksen seurauksena iho rikkoutuu, ja siihen tulee herkästi tulehduksia. Kesäihottuman vaivaamia hevosia kutsutaan myös nimellä ”hankuri”.

Puunpurennalla tai imppaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käyttäytymistä, jossa hevonen jännittää kaulalihaksensa ja päästää korahtavan äänen, joko tukemalla samalla hampaitaan jotain pintaa vasten tai ilman tukipintaa. Puunpurijoita kutsutaan myös imppaajiksi ja puunpainajiksi, ja 3-10 % hevosista arvellaan olevan puunpurijoita.

Hevosten puunpurennan ja kesäihottuman lisäksi tutkitaan myös muiden sairauksien perinnöllistä alttiutta.

Ilmoita hevosesi tutkimukseen
Tutkimukseen kaivataan lisää näytteitä suomenhevosilta, jotka kärsivät kesäihottumasta sekä kaikenrotuisilta hevosilta, jotka ovat puunpurijoita. Tutkimuksessa hevosesta otetaan verinäyte.
Tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä hevosta voi tunnistaa niistä. Tutkimukseen osallistumisesta ei koidu mitään kuluja hevosen omistajalle. Näytteitä kerätään kevään 2009 aikana.

Ilmoittautumislomake ja lisätietoa tutkimuksesta löytyy osoitteesta
www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/tutkimus/puunpurijat.htm

Ilmoittautua voi myös puhelimitse virka-aikana:
Geneetikko Karin Hemmann 09 191 57305, karin.hemmann@helsinki.fi
Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Marja Raekallio, marja.raekallio@helsinki.fi


Suomenhevonen on mahdollisuus hevostaloudelle

Suomenhevonen on merkittävä osa suomalaista hevosurheilua- ja elinkeinoa. Kansallishevosen elinvoimainen tulevaisuus halutaan varmistaa koko hevosalan kattavan yhteistyön voimin. Ehdotuksia suomenhevosen kehittämistoimintaan on koottu Suomen Hippos ry:n johdolla vuoden 2008 aikana.

Suomenhevosia on n. 20 000 eli kolmasosa koko Suomen hevosmäärästä. Suomenhevosista lähes 90 % kasvatetaan ravihevosiksi. Raviurheilu on suomenhevosen tukijalka tulevaisuudessakin. Suomenhevonen tuo väriä ja monipuolisuutta tähän maamme toiseksi seuratuimpaan urheilulajiin. Suomenhevosravureiden kimppaomistamisen kasvun uskotaan luovan mahdollisuuksia hevoskasvatukselle sekä valmennus- ja kilpailutoiminnalle. Käytännön kilpailutoiminnan haasteita lähdetään tulevaisuudessa ratkomaan entistä aktiivisemmalla omistajien, valmentajien, raviratojen ja Suomen Hippoksen välisellä yhteistyöllä.

Suomenhevosen ratsastuskäyttö on ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Kiinnostusta on yhä enemmän myös suomenhevoseen käyttöön mm. matkailu- ja virkistyspalveluissa. Ainoana kotimaisena hevosrotuna suomenhevonen on kilpailuvaltti hevosalan yritystoiminnalle. Käytännön ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen hyvin koulutettujen suomenhevosratsujen osalta kuitenkin tarvitaan. Haasteena on usein koulutettujen käyttöön soveltuvien suomenhevosratsujen saatavuus. Työhevoseen kohdistuu kysyntää etenkin hyvän luonteen ja toimivuuden kautta. Perinteiden vaaliminen on tempaissut mukaansa yhä useampia nuoren sukupolven edustajia.

Nyt valmistuneessa selvityksessä pitkän tähtäimen toimenpiteenä on nostettu esille suomenhevosen järjestelmällinen kansainvälistäminen, joka tuo mahdollisuuden suomenhevosen kasvatustoiminnalle ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnylle. Suomenhevosen kansainvälistymisellä tarkoitetaan suomenhevosten myyntiä ulkomaille, suomenhevosta osana kansainvälistä hevosmatkailua sekä raviurheilun osalta aktiivista pohjoismaista kilpailuyhteistyötä.

Selvitysraportissa kuvattujen suomenhevoseen liittyvien toimenpide-ehdotusten tavoitteena on lisätä suomenhevoseen ja suomenhevospalvelutuotteisiin kohdistuvaa kysyntää. Kysynnän kasvu lisää liiketoimintamahdollisuuksia hevosalan yrityksille sekä kasvattajille ja tuo uusia harrastajia alalle.

Ajatuksia ja ehdotuksia suomenhevosen kehittämistoimintaan – selvitysraportti ja suomenhevosen viestintäsuunnitelma ovat luettavissa kokonaisuudessaan www.suomenhevonen.info –sivuilla.

Ehdotuksia haastateltaviksi hevosalan yrittäjiksi ja lisätietoja:
Suomen Hippos ry, projektipäällikkö Suvi Louhelainen, puh. 040 354 0338.

Laajempi artikkeli Tulevaisuuden suomenhevonen –esiselvitysvaiheen tuloksista www.suomenhevonen.info –sivuilla.

Aiheeseen liittyviä kuvia Suomen Hippos ry:n kuvapankista.


Nappisarjat tukevat suomenhevosta

Nappisarjoja kiitos!

Suomenhevossarjoista on lausuttu mielipiteitä kauan. Ja koska keskustelua riittää edelleen, asiassa ei ole löydetty hyvää ratkaisua.

Heikki Parviainen (HU 26.9.) pohti ansiokkaasti Heppa-järjestelmän käyttöä sarjojen laadinnassa. Ihmetellä täytyy, ettei ainakaan kentälle ole tullut viestiä kyseisen järjestelmän hyväksikäyttämisestä kyseisessä asiassa. Suomi taitaa kuitenkin olla niin iso maa ja hevosia niin paljon, että Heppa-järjestelmän runsas informaatio saattaa pelottaa sarjojen laatijoita. Voi olla, että on helpompi tyytyä samoihin sarjamääritelmiin kuin takavuosina, koska ”silloin niihin riitti hevosia”.

Ennen Parviaisen ehdotusta en ainakaan minä ollut kuullut vuosiin kokonaisvaltaista parannusehdotusta suomenhevossarjojen laatimiseksi. On totta, että nuorten hevosten kilpailumahdollisuuksia on onnistuttu parantamaan (= tarjontaa on ollut), mutta esimerkiksi nuoruudenpäivänsä ohittaneiden aloittelijoiden tilanne ei ole parantunut. Täytyy muistaa, että nimenomaan suomenhevonen on rotu, joka joissakin tapauksissa pääsee vauhtiin hitaasti. Väitän, että tämä on kuitenkin myös monen hevosharrastajan valinnan kriteerikin siinä vaiheessa kun pohditaan kumpaa ravirotua aletaan harrastaa.

Suomenhevosella ehtii myöhemminkin huipulle, vaikka sillä ei nuorten suurkilpailuihin tähdättäisikään.

Toistan aikaisemmin sanomani mielipiteen: jos kuninkuusravit kuolevat, kuolee myös suomalainen raviurheilu! Ja kuninkuusravit kuolevat, jos suomenhevonen kuolee ravihevosena. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia suomenhevosen ravikilpailumahdollisuuksista.

Ehdotankin seuraavaa: Suomen raviradat aloittavat yhteistyön suomenhevossarjojen laadinnassa. Suomi jaetaan viiteen yhteistyöalueeseen. Jokaiseen alueeseen kuuluu neljä maamme kahdestakymmenestä suurimmasta raviradasta. Jokainen rata saa vuorollaan tehtäväkseen laatia kuukausittain KAIKKI suomenhevossarjat kyseiselle neljälle alueensa radalle. Näin päästäisiin siihen tilanteeseen, että sarjojen laatijoilla on mahdollisuus laatia sarjoja hyvinkin pienin sarjamääritelmien korotuksin. Kun avuksi otettaisiin vielä Heppa-järjestelmä, josta löytyisivät kaikki kyseisen alueen starttihevoset, niiden iät, sukupuolet, ennätyksen ja voittosummat, sopivien sarjojen laatiminen olisi helppoa. Kun sitten vielä kuukausittain kierrätettäisiin esimerkiksi vain nuorille hevosille, ykkössarjalaisille jne. tarkoitettuja lähtöjä eri raviradoilla, päästäisiin tilanteeseen, jolloin lähes viikottain kaikille hevosille löytyisi nappisarjoja. Vähintään yhtä tärkeä asia olisi se, että näin päästäisiin eroon samanlaisten sarjojen osumisesta samalle viikolle lähiradoilla. Nyt pahimmillaan tilanne on se, että vierekkäiset radat tarjoavat samalla viikolla samanlaisia sarjoja, jolloin molempiin ilmoitetaan kuusi hevosta sillä seurauksella, että molemmat sarjat peruutetaan.

Ehdotukseni mukaiset yhteistyöradat olisivat Pohjois-Suomen Rovaniemi, Tornio, Oulu ja Kajaani.

Pohjanmaan Ylivieska, Kaustinen, Vaasa ja Seinäjoki.

Länsi-Suomen Pori, Forssa, Tampere ja Turku

Keski-Suomen Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Mikkeli.

Etelä-Suomen Kouvola, Lappeenranta, Helsinki ja Lahti.

Kun tähän lisätään vielä se, että etukäteen tehdyn sopimuksen mukaisesti tietyt radat ajaisivat esimerkiksi nollasarjansa samalla viikolla, vältyttäisiin siltä, että eri alueiden reunoilla olevat radat (vaikkapa Oulu ja Ylivieska) eivät ajaisi samalla viikolla nollasarjoja.
Esimerkkinä ehdotukseni mukaisista samantyyppiset sarjat samalla viikolla ajavista radoista mainittakoon suhteellisen kaukana toisistaan sijaitsevat Rovaniemi, Ylivieska, Pori, Jyväskylä, ja Kouvola.

Toinen esimerkki olkoon radat Tornio, Kaustinen, Forssa, Kuopio ja Lappeenranta. Ehdotustani on näin paperille lyhyesti kirjoitettuna varmaankin hieman vaikea hahmottaa, mutta… raviradat, pyytäkää allekirjoittaneelta asiaa selventävä taulukko, jonka uskoisin valottavan asiaa paremmin.
Yhteydenotto voi tapahtua vaikka Suomenhevosliiton kautta.

Jokatapauksessa nyt olisi varmaan korkea aika tehdä suomenhevossarjoille kokonaisvaltaisesti jotain. Puheet ja selitykset siitä, että ”kaikkemme olemme yrittäneet, mutta se ei suomenhevosihmisille kelpaa” olisi syytä unohtaa. Muistakaa, että jos kansainvälinen elektroniikkayhtiökin tuo markkinoille tuotteen, joka ei käy kaupaksi, yhtiö ei syytä asiakkaita vaan tekee korjauksia tuotteeseensa. Asiakashan on aina oikeassa!

Marko Vuolukka
sihteeri, Suomenhevosliitto ry.

YHTEISTYÖRADAT

 

KUUKAUSI Rovaniemi Tornio Oulu Kajaani
Ylivieska Kaustinen Vaasa Seinäjoki
Pori Forssa Tampere Turku
Jyväskylä Kuopio Joensuu Mikkeli
Kouvola Lappeenranta Helsinki Lahti
V I I K K O

 

VAAKARIVEITTÄIN: Kyseiset radat laativat vuorotellen kuukausittain kaikki suomenhevossarjat kaikille neljälle radalla.

Esimerkiksi vaikkapa Rovaniemi laatii tammikuussa suomenhevossarjat Rovaniemen, Tornion, Oulu ja Kajaanin raveihin. Tornio laatii sitten helmikuun kaikki suomenhevossarjat Rovaniemelle, Tornioon, Ouluun ja Kajaaniin. Maaliskuussa sarjat laatii Oulu jne.

Näin päästään tilanteeseen, ettei ainakaan lähiradoilla ole samanlaisia sarjoja samalla viikolla.

PYSTYSARAKKEITTAIN: Samantyyppiset sarjat ajetaan kyseisillä radoilla samalla viikolla.

Esimerkiksi vaikkapa Rovaniemi, Ylivieska, Pori, Jyväskylä ja Kouvola ajavat nollasarjat samalla viikolla. Kyseiset radat sijaitsevat maantieteellisesti niin kaukana toisistaan, etteivät ne ”kilpaile” samoista nollasarjalaisista. Tosin tämäntyyppinen sarjojen jako eri ratojen kesken ei olisi yhtä helppoa ja tarpeellistakaan kuin ylläesitelty (vaakariveittäin-) jako.


Nyt ideoimaan suomenhevosen hyväksi!

IDEAPANKKI KERÄÄ EHDOTUKSIA SUOMENHEVOSEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN

Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvityshankkeen toimenpiteinä suomenhevoselle kootaan kehittämisohjelma ja markkinointisuunnitelma vuosille 2009-2013. Kehittämistoiminnan haasteita liittyy mm. kasvatukseen ja jalostukseen, ravitoimintaan, ratsastustoimintaan, kansainvälistymiseen ja markkinointiviestintään.

Ideapankkiin kerätään suomenhevostoimintaa koskevia ideoita, ehdotuksia ja ajatuksia. Ideapankin kautta jätettävä ehdotus voi olla pienen yksityiskohdan huomioiminen tai laajempi pitkäjänteisempi toimi.

Ideapankki löytyy osoitteesta: http://www.suomenhevonen.info/sh100v/fi/palaute/index.php


Kilpailuyhteistyötä lisättävä

Suomenhevosliitto käynnistämässä keskustelua kilpailuyhteistyöstä Ruotsin kanssa.

Suomenhevosliitto kannattaa pohjoismaista yhteistyötä kylmäverilähdöissä.
Suomenhevosliitto vastustaa ehdottomasti yhteispohjoismaista kylmäverirotua.

Suomenhevosliitto pyrki käynnistämään vuodenvaihteessa Ruotsissa keskustelua kylmäveristen kilpailuyhteistyöstä tavoitteena saada Ruotsin sarjat avoimiksi suomenhevosille.

Viime vuoden joulukuussa julkaistiin Ruotsin suurimmassa raviurheilulehdessä Travrondenissa 28.12.207 Keskustelua- palstalla suomenhevosliiton laaja artikkeli otsikolla Yhteistyötä – mutta ei yhteistä rotua.
Lisäksi liitto otti yhteyttä Ruotsin kylmäveriyhdistyksen puheenjohtajaan Carl-Erik Sandströmiin sekä liiton Kallblodstravaren-lehden toimitukseen, ja pyysi ruotsalaisten kantaa sekä nykytilanteeseen että mahdolliseen yhteistyöhön. Vastausta pyydettiin ennen Ypäjällä järjestettyä suomenhevosseminaaria. Kumpikaan taho ei ole vastannut vieläkään

Keskustelua on vaikea käydä, jos toinen osapuoli on hiljaa…

Nykytilanne, joka on jatkunut jo vuosia, on lähinnä törkeä. Käytännössä valtaosa Suomessa ravattavista kylmäverilähdöistä on avoimia kaikille kylmäveriroduille, mutta Ruotsissa esimerikiksi viime vuonna suomenhevonen sai kilpailuoikeuden vain kahdessa (2) lähdössä. Tästä hyötyvät ruotsalaiset kylmäverikasvattajat ja suomalaiset hevoskauppiaat. Nykytilanteessa jokainen Norjasta tai Ruotsista ostettu kylmäverihevonen on pois suomalaiselta kasvattajalta. Jos kilpailumahdollisuus avattasiin suomenhevoselle Ruotsissa, voisivat suomalaiset kasvattaja myydä hevosia Ruotsiin ja Pohjanmaalta aina Lappiin saakka suomenhevosten kilpailumahdollisuudet parantusivat.

Ohessa Ruotsin kylmäveriliitolle lähetetty sähköposti ja Travrondenissa ollut kirjoitus, molemmat myös käännettynä ruotsinkielisten artikkeleiden jälkeen:

Hejsan!
Du har säkert läst vår insändare i Travronden 28.12.2007 . Jag bifogar den ännu här. Kunde du upplysa mig om vad föreningens åsikt i frågan är, såväl tävlingssamarbetet som Perssons hotbild om den nya samnordiska rasen?
Kunde du eller någon från er förening svara senast före fredag-eftermiddag?
Tack på förhand,

Med vänlig hälsning
Tiina Ruotsala
informatör för Finlandshästförbundet www.suomenhevosliitto.fi
förman för kulturredaktionen på dagstidningen Keskipohjanmaa
www.keskipohjanmaa.fi

Samarbete – men ingen samnordisk ras

Den svenska kallblodshästen Järvsöfaks har under det gångna året gjort flera succesfulla och lukrativa tävlingsturer till Finland. Dessutom har ett visst antal svenska kallblod blivit sålda till Finland under dom senaste åren.Dessa tidigare nämnda faktorer har i Finland orsakat en delvis kritisk diskussion om de i åratal fortsatta tävlingsmöjligheternas grova obalans i de Nordiska Länderna. Under 2007 arrangerades det i Sverige endast två (2) starter, till vilka man har kunnat anmäla finlandshästen. Som motsvarighet har man i Finland haft nära 1200 starter, dit man har kunnat anmäla ett svenskt kallblod.
Jan-Olov Persson sade i en intervju i Seinäjoki 8.12 -07: ” Vi måste nu arbeta för att få mera tävlingssamarbete för finlandshästarna även i Sverige ”. Hoppas att det finns så mycket grund i Perssons ord, att vi får likvärdiga tävlingsmöjligheter för finlandshästen i Sverige omedelbart från början av år 2008. Det här är mycket viktigt för tränare och ägare i Österbotten och nordliga Finland. Då skulle finlandshästarnas tävlingsmöjligheter öka och de tunga tävlingsresorna skulle bli kortare jämfört med resorna till Södra-Finland.
Persson föreslog också att man skulle utveckla en samnordisk ras. Finlandshästförbundet motsätter sig absolut en sådan plan. Antalet finlandshästar är så lågt, att en samnordisk ras skulle utrota vår egna, nu jubilerande nationalras. Finlandshästen har ändå ett stadigt antal egna anhängare och på det grundar sig Finlands och alla i Finland arrangerade internationella trav, populäraste travtävling Kuninkuusravit (Kungstraven), vilket är ett av Europas största travevenemang. Förslag om en samnordig ras dyker upp då och då, där kan alltid skönjas en kortsiktig strävan till egen ekonomisk vinning. Förslag om en samnordisk ras är inte trovärdiga, eftersom inte ens möjligheterna för likvärdiga tävlingsmöjligheter har utvecklats trots fleråriga diskussioner.
Våra innerligaste gratulationer åt Persson för hans lysande succe´samt PR-arbetet för kallblodssporten. Nu lämnar vi väntande på en snabbt förbättrande situation angående tävlingsmöjligheterna för finlandshästen i Sverige.

Tiina Ruotsala tiina.ruotsala@kpk.fi
informatör för Finlandshästförbundet (Suomenhevosliitto ry. www.suomenhevosliitto.fi )
KARLEBY FINLAND

Ja suomeksi:
Tervehdys!
Olet varmaan lukenut mielipidekirjoituksemme Travrondenissa 28.12.2007. Liitän sen vielä tähän oheen.
Voisitko valottaa, mikän on yhdistyksenne mielipide asiassa. Niin kilpailuyhteistyön suhteen kuin Pärssonin esittämään uhkakuvaan uudesta rodusta (samnordisk ras)?
Voisitko sinä tai joku yhdistyksestänne vastata perjantai-iltapäivään meneessä?

Kiitos Tiina Ruotsala

Kylmäverihevosten kilpailuyhteistyö

Ruotsalainen kylmäverinen Järvsöfaks on tehnyt kuluneen vuoden aikana useita onnistuneita ja rahakkaita kilpailumatkoja Suomeen. Lisäksi Suomeen on viime vuosina myyty jonkin verran ruotsalaisia kylmäverisiä. Edellä mainitut seikat ovat synnyttäneet Suomessa osin kriittistä keskustelua Pohjoismaiden välillä vallitsevasta vuosia jatkuneesta kilpailumahdollisuuksien räikeästä epätasapainosta. Vuoden 2007 aikana Ruotsissa on järjestetty vain kaksi (2) lähtöä, joihin on voinut ilmoittaa suomenhevosen. Suomessa vastaavasti on ollut lähes 1200 lähtöä, joihin on voinut ilmoittaa ruotsalaisen kylmäverisen.
Jan-Olov Persson sanoi haastattelussa Seinäjoella 8.12.-07: ”Meidän on nyt tehtävä töitä, että saamme kilpailukanssakäymistä enemmän suomenhevosille myös Ruotsissa”. Toivottavasti Perssonin sanoilla on siinä määrin katetta, että saamme tasavertaiset kilpailumahdollisuudet suomenhevosille Ruotsissa välittömästi vuoden 2008 alussa. Asia on erittäin tärkeä monelle Pohjanmaan ja pohjoisemman Suomen suomenhevosvalmentajalle- ja omistajalle. Tällöin suomenhevosten kilpailumahdollisuudet lisääntyisivät ja raskaat kilpailumatkat lyhenisivät verrattuna Etelä-Suomen kilpailumatkoihin.
Persson ehdotti myös yhteispohjoismaisen rodun perustamista. Suomenhevosliitto vastustaa ehdottomasti tällaista suunnitelmaa. Suomenhevosten määrä on niin pieni, että yhteispohjoismainen rotu tuhoaisi oman nyt juhlavuotta viettävän kansallisrotumme. Suomenhevosella on kuitenkin vankka kannattajakuntansa ja sen varaan rakentuu Suomen suosituin ja kaikki Suomen kansainväliset ravitapahtumat suosiossa voittava tapahtuma, Kuninkuusravit, joka on yksi Euroopan suurimmista ravitapahtumista. Ehdotus yhteispohjoismaisesta rodusta tulee esille aika ajoin ja aina niissä on nähtävissä lyhytnäköinen oman taloudellisen edun tavoittelu. Ehdotukset yhteispohjoismaisesta rodusta eivät ole uskottavia, koska edes tasaveroiset kilpailumahdollisuudet eivät ole kehittyneet vuosia jatkuneista puheista huolimatta.
Vilpittömät onnittelut Perssonille loistavasta menestyksestä ja kylmäriurheilun hyväksi tehdystä PR-työstä. Jäämme odottamaan suomenhevosten nopeasti paranevia kilpailumahdollisuuksia Ruotsissa.

Tiina Ruotsala
Suomenhevosliitto ry:n tiedottaja, tiina.ruotsala@kpk.fi


Pori 11.9.: Suikun Lukko SE vauhdissa!suikun_lukko

Suikun Lukko juoksi Porissa montén Suomen ennätyksen
Susanne Klemolan ohjastama Suikun Lukko paransi montén Suomen ennätyksen lukemiin 26,4a. 14-vuotias ori voitti lyhyen ryhmän keulajuoksun jälkeen selvällä erolla. Vokke Viktor oli kolme vuotta sitten saavuttanut maililla ajan 27,1a, ja Viuru ravasi viime vuonna täyden matkan tasoituksessa 26,9. (www.ravia.fi ) SE juoksun tulokset tästä ja lähtö on katseltavissa Fintoton videokirjastossa www.fintoto.fi

Suikun Lukko ja Susanne Klemola.
Hevosen omistaa ja sitä valmentaa Jarmo Korkeaniemi.
Kasvattaja on Markku Pajunen.

SMO ry onnittelee!


Suomenhevospatsaita vielä myynnissä

Liitolla on vielä muutamia Annika Saarisen valmistamia suomenhevonen 100-vuotta patsaita. Patsaat on valmistettu polttamalla valkosavesta ja väri on tehty rautaogsidista. Hinta 200 € kpl/ sisältää postituksen.

Patsaita voi tilata Reino Haanpäältä puh. 0500 167171, tai info@reinohaanpaa.fi


PALKITUT PARHAIMMAT SUOMENHEVOSET 2008

Vanh. oriit ja ruunat
AURAUS om. Juhani Särkelä, Lumijoki

Vanh. tammat
VELIN VINKE om. Aarne Halla-aho, Soini

5-v oriit ja ruunat
VALTRAUS om. Aulis Harmonen & Timo Vääränen, Kiuruvesi

5-v tammat
MAIPIN INKA om. Kalervo Mäkinen, Saastamala

4-v Oriit ja ruunat 
LINKORI om. Tommi Majaus ja Heikki Salo, Lempäälä

4-v tammat
POKEN VIASKO om. Marjut & Jouni Rosimo, Järvenpää

3-v oriit ja ruunat 
PIHLAJAN AARONI om. Stable Aaroni Rovan / Rami Lehtomäki, Kauttua

3-v tammat
R.R. RUSKARIINA om. Risto Pesonen, Kilvakkala

Monte
JÖRKKA om. Jyrki Kaipala, Järvimaa

Työhevoset
PELOTIN om. Kauko Tuominen, Nuoramoinen

Estehevoset
PONUVEIKKO om. Mallatin ratsutila, Virrat

Kouluhevoset
LINKKER om. Anne Jokinen, Vihti

Kenttähevoset
NAURISKYDÖN ZIL om. S.Kangas & K. Nykänen & J. Takala, Helsinki

Valjakkohevoset
KIHIN JUSSI om. Leena Hakala & Hannu Kalalahti, Loimaa

Pienhevoset
VUOHIMÄEN HAVU om. Miina Äkkijyrkkä, Helsinki


Suomenhevosliitto Kuninkuusraveissa Lappeenrannassa 8-9.8.2009

Suomenhevosliitto Ry on ollut jo 10 vuotta mukana Kuninkuusraveissa. Yksi liittomme päätavoitteista on tukea vuoden Suomenhevosten päätapahtumaa. Yhteistyö kuninkuusraveja järjestävien ratojen kanssa on sujunut mallikkaasti. Lappeenranta on lähtenyt valmistelemaan Kuninkuusraveja varmalta pohjalta. Ravirata on panostanut alueen kehittämiseen jo useamman vuoden ja voidaankin todeta, että Lappeessa on pöytä katettu suurelle ravijuhlalle.

Lähinnä katsomopaikkoja ulkoalueelle ja tarvittavat telttarakenteet rakennetaan kuninkuusraveihin, mutta mitään suuria investointeja ei Lappeenrannassa ole näkyvissä.
Suomenhevosliitto Ry on mukana palkitsemassa kuninkaallisten hevosten omistajat ja kasvattajat. Samoin loisteliaat kunniapalkinnot jaetaan Pikkukunkku ja Pikkuprinssi, sekä Suomenhevosten Monte SM – lähdössä. Suomenhevosliitto palkitsemisellaan haluaa tuoda esiin suomenhevosten kasvattajia ja omistajia, jotka usein jäävät taustalle palkitsemistilaisuuksissa.

pimun_piirto

Yhteistyö Lappeenrannan kanssa on lähtenyt hyvin matkaan, jäsenistömme ( yli 1000) saavat postissa ensikesänä viikolla 32 Kuninkuusravien käsiohjelman. Samoin liittomme teltalle on varattu markkinatorilta hyvä paikka, missä ollaan muiden Suomenhevosseurojen kanssa yhteistyössä.

Alla olevasta linkistä pääset kuninkuusravien sivuille. Varataan ajoissa majoitus ym. palvelut ja lähdetään kaikin kannustamaan upeita suomenhevosiamme voittoon.
www.kuninkuusravit.fi

Reino Haanpää
puheenjohtaja

 


Hienoa Vermo ja Loviisa

Vermon ravirata rajaa vuoden 2009 alusta lähtien A.V. Marttilan tammasarjan suomenhevosille. Tähän saakka sarja on ollut avoin kylmäverisille.

Loviisan Suviajoa on kehitetty ja se rajataan ensi kesänä 5-7 vuotiaille suomenhevosten tulevaisuuden tähdille. Hieno voimannäyte pieneltä radalta järjestää suomenhevosille erikoislähtö 6 000 euron palkinnolla.
Jo viime kesänä Loviisa otti huomioon raveissa komeasti suomenhevoset.

Suviajossa 2008 kilpailivat kuusivuotiaat Loviisan kaikkien aikojen suurimmasta, 5000 euron palkinnosta. Neljä- ja viisivuotiaat juoksivat Suomen Hippoksen Nuortensarjassa, jonka voittaja palkittiin 2000 eurolla, ja illan kahdeksantena lähtönä ajettiin tasoitusajo, jota voisi kutsua vaikkapa piirinmestaruuskilpailuksi. Siinä ottivat mittaa toisistaan Loviisan seudun parhaat suomenhevoset muutamalla hieman pidemmältä tulleella vieraalla höystettynä.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s